Czym jest Konkurs Piw Rzemieślniczych? 
W poniższym tekście przybliżymy, w jaki sposób zorganizowany jest nasz Konkurs, jak odbywa się ocena piw przez Jury, kim są nasi sędziowie oraz dlaczego warto zgłaszać piwa do KPR Kraft Roku.
 
Jeśli masz pytanie dotyczące Konkursu - napisz do nas: kpr@kraftroku.pl
 
1. Cele Konkursu Piw Rzemieślniczych Kraft Roku 2023? 
Od pierwszej edycji KPR, czyli od 2007 roku, cel organizacji Konkursu jest niezmienny - to promocja piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce.
 
Celem równorzędnym jest także wyłonienie najlepszych pod względem technicznym oraz najbardziej zbliżonych do założeń stylu piw w poszczególnych kategoriach. Te piwa otrzymują odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale. Z tego wynika kolejny cel: promocja konkretnych piw, browarów, które je uwarzyły i ludzi, którzy za nim stoją i podpisują się własnym imieniem i nazwiskiem pod recepturą.
 
Kolejny cel to wyłonienie spośród złotych medalistów najlepszego technicznie, wyróżniającego się i najbardziej stylowego piwa, które otrzyma tytuł Kraft Roku 2023 i zostanie najlepszym piwem rzemieślniczym w Polsce w 2023 roku.
 
Bardziej zasadą, ale też celem jest przeprowadzenie obrad Jury w sposób rzetelny, profesjonalny, obiektywny oraz anonimowy. Służy temu dobór profesjonalnych i doświadczonych sędziów z Polski oraz z zagranicy, których głos jest równoważny. Sędziowie posiadają umiejętności i wiedzę, jak oceniać piwo profesjonalnie i obiektywnie, wyłączając swoje osobiste preferencje.
Zgłoszone piwa po dostarczeniu są pieczołowicie przygotowywane do Konkursu – zakodowane wyłącznie przez Organizatora KPR.
Każde piwo jest oznaczane unikalnym kodem, który znają wyłącznie organizatorzy. Zarówno przed, w trakcie, jaki po obradach Jury jest to ściśle chroniona tajemnica Konkursu.
 
Anonimowość zgłoszeń – zarówno podczas oceny, jak i przy komunikacji Organizator nigdy nie przekazuje informacji o nazwach browarów, nazwach piw i liczbie zgłoszonych piw przez dany browar. Podajemy jedynie ogólną liczbę piw zgłoszonych do Konkursu oraz rzecz jasna Laureatów w poszczególnych kategoriach podczas Gali Finałowej oraz w kanałach Kraft Roku oraz Browamator.pl.
 
Możliwość rozmów i interakcji polskiego środowiska kraftowego z sędziami zagranicznymi. Jest to kolejna cegiełka do promowania naszych piw rzemieślniczych i browarów zagranicą.
 
Zdobycie medalu w Konkursie KPR Kraft Roku to dla autora oraz browaru, w którym powstało piwo, nie tylko wielkie wyróżnienie i uznanie w branży oraz przez konsumentów. To także, a może przede wszystkim, nobilitacja do tego, aby medalowe piwo utrzymywało swój wysoki poziom, niezależnie od warki.
 

Wybór Kraftu Roku


2. Jak zorganizowany jest Konkurs Piw Rzemieślniczych? 
W edycji 2023 w KPR browary mają do dyspozycji 59 różnych kategorii, które odpowiadają najważniejszym stylom piwa. ???? Z uwagi na większą i mniejszą popularność stylów poszczególne kategorie są dedykowane:
a) dla jednego stylu, np. 12. Porter Bałtycki, 22. Hazy IPA,
b) bądź dla grupy stylów o podobnych parametrach, w których piwa zgłosić można do jednej z kilku podkategorii np.:
- w 4. Stout zgłosić piwa w podkategoriach: A. Dry Stout, B. American Stout, C. Oatmeal Stout lub D. Brown Porter
 
Od zeszłorocznej edycji można zgłosić więcej niż jedno piwo w danej podkategorii, co oznacza, że jeśli browar warzy np. dwa świetne New England IPA, może poddać pod ocenę oba, w tej samej podkategorii. Warunkiem jest to, że jedno piwo może być zgłoszone do Konkursu wyłącznie w jednej z 59 kategorii. 
 
O kodowaniu piw przed oceną Jury pisaliśmy już w poprzednim poście. Po tym etapie wszystkie piwa konkursowe otrzymują indywidualne oznaczenia, które są znane wyłącznie Organizatorom.
 
Piwa od momentu przyjęcia przesyłki z browaru do końca Konkursu przechowywane są w chłodnych i ciemnych warunkach. 
Piwa serwowane są Jury w przezroczystych i jednorodnych kubeczkach z odpowiednim kodem konkursowym, który sędziowie wpisują do metryczki oraz który umożliwia Organizatorowi odkodowanie piwa. Próbki piw mają odpowiednią temperaturę do danego stylu: od 7*C do 15*C, a ocena sędziowska odbywa się w warunkach temp. pokojowej, w pomieszczeniu odseparowanym od osób trzecich, z odpowiednim oświetleniem oraz w ciszy i spokoju, które mają umożliwić skupienie.
 
W trakcie Konkursu sędziowie oceniający piwa nie mają i nie mogą mieć dostępu do informacji takich jak nazwa browaru, piwa, gdyż ocena byłaby wtedy subiektywna i nieprofesjonalna. Jedyne informacje, jakie otrzymują komisje sędziowskie to, w jakiej kategorii i podkategorii zostało zgłoszone piwo wraz z numerem przyporządkowanym przez Organizatora. Przy kategoriach, w których Organizator wymaga podania dodatkowych informacji, sędziowie otrzymują je wraz z próbką piwa. Są to dane dot. dodatku, rodzaju drewnianej beczki i po jakim jest alkoholu, rodzaj fermentacji lub ogólny pomysł na piwo – bez informacji marketingowych i komercyjnych. Przykładowa (fikcyjna) informacja to, np. Stout leżakowany w beczce po whisky z dodatkiem wanilii, Gose z dodatkiem mango i marakui.

Przygotowywanie próbek piw do oceny dla sędziów


3. W jaki sposób przeprowadzona jest ocena sędziowska Jury w Konkursie Piw Rzemieślniczych?

Ocena sędziowska prowadzona jest w komisjach, w których zasiada najczęściej 4 doświadczonych sędziów: 2 osoby z zagranicy i 2 z Polski, aby uniknąć uprzedzeń związanych z osobistym gustem i trendami kulturowymi.

Obrady prowadzone są w języku angielskim. Komisje otrzymują na stół przekodowane próbki w konkretnej kategorii i mają czas na indywidualną ocenę organoleptyczną oraz następnie na dyskusję. Wynik dyskusji i decyzji jest opisany w języku polskim na metryczce konkursowej, która przygotowana jest do każdego piwa i przesyłana po Konkursie do browaru. 

Komisja sędziowska pracuje z przerwami regeneracyjnymi od rana do popołudnia, czasem do wieczora i ocenia między 30, a 50 próbek piwa. Jest to zasada umożliwiająca rzetelną ocenę, która jest stosowana w profesjonalnych konkursach piwa na całym świecie. Ocena prowadzona jest w sesjach, które trwają 3-4 godziny – w tym czasie oceniane są piwa w kilku tzw. „flightach” (1 flight = 1 kategoria) w różnych kategoriach, np. w pierwszym jasne lagery, w drugim ale, w kolejnym stouty, a kończąc na mocnych i z różnymi dodatkami. Flighty i sesje są realizowane w racjonalnej kolejności ustalonej przez Organizatorów.

Sędzia zgłaszający piwa do Konkursu nigdy nie sędziuje w kategorii, do której zgłosił piwo.

Wyróżniamy 4 formy komisji:

  1. a) eliminacyjna – w liczniej obsadzonych kategoriach, w których ze względu na wiele zgłoszeń ocena podzielona jest na 2, 3 lub 4 komisje pracujące jednocześnie. Ich zadaniem jest odrzucenie piw niestylowych i wadliwych oraz wskazanie 3 najlepszych piw do finału
  2. b) finałowa – kolejny etap po eliminacjach. Jury nie wypełnia metryczki (jest już przygotowana w eliminacjach), a jego zadaniem jest wybranie najlepszych piw w kategorii oraz przydzielenie odpowiednich medali: złoty, srebrny, brązowy
  3. c) eliminacyjno-finałowa – połączenie komisji eliminacyjnej i finałowej, stosowane w mniej licznie obsadzonych kategoriach. Po opisaniu piw sędziowie od razu decydują, które piwa otrzymują odpowiednie medale
  4. d) Grand Jury – ostatnia i najważniejsza komisja, składająca się z najbardziej doświadczonych sędziów biorących udział w Konkursie. Z Grand Jury wykluczeni są sędziowie, którzy zgłosili piwa do Konkursu. Spośród wszystkich złotych medalistów kategorii, Grand Jury wybiera najlepsze piwo całego Konkursu, które otrzymuje tytuł Kraft Roku 2023

Komisja sędziowska podczas obrad


4. Nowość! Nagrody Specjalne Konkursu Piw Rzemieślniczych 2023

Mistrzowie IPA, Mistrzowie Stoutów i Porterów… To niektóre z nowości, które wprowadzamy od tegorocznej edycji. Browary specjalizujące się w konkretnych grupach stylów, będą miały szansę zdobyć dodatkowe wyróżnienia. Nagrody Specjalne zostaną przyznane na podstawie klasyfikacji medalowej - sumy punktów za zdobyte medale, gdzie medal złoty to 5 punktów, medal srebrny to 3 punkty, a medal brązowy 1 punkt. 

Nagrodę Specjalną w danej klasyfikacji zdobędzie browar, który uzyska najwyższą sumę punktów (wyjaśnienie w regulaminie Konkursu). 

Jakie to Nagrody Specjalne?

  1. KPR Debiutant Roku 2023” - dla nowych browarów, które rozpoczęły komercyjną sprzedaż piwa w roku, w którym organizowany jest KPR 2023. Sponsorem Nagrody Specjalnej jest Speidel®

Nagroda przypadnie debiutantowi, który zgromadzi najwięcej cennych medali spośród wszystkich kategorii.

  1. "KPR Mistrzowie IPA 2023

Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 16-27. Sponsorem Nagrody Specjalnej jest Polish Hops

  1. KPR Mistrzowie Jasnych Lagerów 2023

Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 34-40. Sponsorem Nagrody Specjalnej jest Viking Malt®

  1. "KPR Mistrzowie Stoutów i Porterów"

Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 4-15 (w tym Stouty i Portery BA). Sponsorem Nagrody Specjalnej jest Weyermann®

  1. KPR Mistrzowie Kwasów i Dzikusów 2023

Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 42-46 oraz 52. Sponsorem Nagrody Specjalnej jest Fermentis®


5. Co oznacza zdobycie medalu i dlaczego warto zgłosić piwo do Konkursu Piw Rzemieślniczych?

Zdobycie medalu w KPR ma wiele korzyści dla browaru! 

Przede wszystkim dla autora oraz browaru, w którym powstało piwo, to nie tylko wielkie wyróżnienie w branży oraz przez konsumentów. Potwierdza, że ciężka praca, kreatywność i know-how są uznawane oraz docenione. To także, a może przede wszystkim, nobilitacja do tego, aby medalowe piwo utrzymywało swój wysoki poziom, niezależnie od warki.

To także potwierdzenie jakości piwa: medal jest gwarancją jakości i doskonałości. Pokazuje, że piwo zostało ocenione przez profesjonalnych sędziów i uznane za jedno z najlepszych w swojej kategorii. 

Medal przyciąga uwagę konsumentów, zachęcając ich do wyboru piwa spośród innych dostępnych na rynku. Może odgrywać decydującą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie.

Medal to dodatkowy pozytywny powód do komunikacji w kanałach browaru z konsumentem (etykiety piwa, social media, materiały pos, ulotki, newslettery, etc.)

To impuls do tworzenia w Twoim browarze nowych piw o jeszcze wyższej jakości.

Życzymy powodzenia!


6. Jak wygląda Gala Finałowa Konkursu Piw Rzemieślniczych?

Gala Finałowa KPR Kraft Roku 2023 odbędzie się 13 grudnia 2023 roku o godzinie 20:00 (wstęp od godz. 19:00) w Klubie Studio w Krakowie. 

Gala Finałowa jest zwieńczeniem Konkursu Piw Rzemieślniczych oraz Sympozjum Piwowarów. Wydarzenie gromadzi kilkuset piwowarów i reprezentantów browarów rzemieślniczych z całego kraju. Jednocześnie Gala Finałowa jest otwarta dla wszystkich - wystarczy zakupić bilet, dostępny tutaj.

W uroczystej, ale jednocześnie koleżeńskiej atmosferze, przy dobrze schłodzonym kraftowym piwie zostaną ogłoszone wyniki we wszystkich 59 kategoriach konkursowych, w 5 Nagrodach Specjalnych oraz zostanie to najważniejsze wyróżnienie - Kraft Roku 2023 dla najlepszego piwa rzemieślniczego w bieżącym roku. 

Każdy z browarów, który zdobył przynajmniej 1 medal zostanie wyczytany, a jego reprezentanci zaproszeni na scenę, aby odebrać dyplomy oraz gratulacje od Organizatorów.

Prowadzącym Galę Finałową będzie Tomasz Kopyra - szef jury KPR 2023.

W trakcie całego wydarzenia będzie możliwość skorzystania z bufetu a także skosztowania piw m.in. z Browaru Górniczo-Hutniczego, który mieści się w kompleksie Klubu Studio.

Browary, które zgłosiły piwa do Konkursu, otrzymają od Organizatora dwie bezpłatne wejścówki na Galę Finałową.

Kraftu Roku 2022 dla Kultowego Browaru Staropolskiego!