compared, best replica rolex explorer increase is truly authentic and more often heavy-duty.swiss-made luxury replica rolex yacht master 40 black dial automatic mens steel and 18 ct everose gold oyster watch 126621bkso.
Regulamin

REGULAMIN

Konkurs Piw Rzemieślniczych - Kraft Roku 2023

 

REGULAMIN

 

1.

Organizatorem Konkursu Piw Rzemieślniczych 2023 (dalej także „KPR 2023”) jest Browamator sp. z o.o.. Konkurs organizowany jest we współpracy z Sympozjum Piwowarów. Patronat nad Konkursem obejmuje Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych.

 

2.

KPR 2023 przeprowadzony zostanie w 59 kategoriach podzielonych na podkategorie (wg załącznika Kategorie KPR).

 

3.

Jeden browar może wystawić do Konkursu więcej niż jedno piwo w każdej z kategorii i podkategorii. Jedno i to samo piwo może być wystawione tylko i wyłącznie w jednej kategorii i podkategorii. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie początkowym ± 1°Blg w stosunku do widełek wymienionych przy stylach piwa w załączniku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego kategorii.

Produkcja każdego z piw zgłoszonych do KPR 2023 nie może przekroczyć rocznie 10 tysięcy hektolitrów.

Do Konkursu może zostać zgłoszone jedynie piwo wytworzone na terytorium Rzeczpospolitej Polski, przez podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność w Polsce. Do Konkursu dopuszczone zostaną piwa kooperacyjne z browarami zagranicznymi, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zawartych w punkcie 3. Regulaminu.

 

4.

Piwa podczas KPR 2023 zostaną ocenione na arkuszach sędziowskich w odniesieniu do wytycznych stylu (podkategorii) wg Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, Beer Judge Certification Program lub Brewers Association. W przypadku, gdy dany styl (podkategoria) nie posiada opisu sędziowie będą oceniać piwo wg wytycznych Szefa Jury. Browar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa. W zależności od liczby zgłoszeń i poziomu zgłoszonych piw w każdej kategorii może być przyznanych maksymalnie 3 medale (brązowy, srebrny i złoty).

 

5.

Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 24 listopada 2023 r. na stronie internetowej http://www.kraftroku.pl/zgloszenie/formularz.html

 

6.

Koszt zgłoszenia piwa do KPR 2023 wynosi:

- 200 zł netto (Early Bird) za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie 3 lipca – 28 września 2023,

- 250 zł netto za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie 29 września – 24 listopada 2023.

Opłata za zgłoszenie piwa do Konkursu nie podlega zwrotowi.

 

7.

Browar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie od 13 listopada 2023 do 24 listopada 2023 r. w ilości 4 butelek / puszek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 6 butelek / puszek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). Na butelkach / puszkach należy umieścić naklejki z opisem piwa wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Piwa należy dostarczyć na adres: Browamator, ul. Przekopna 39A, 38-100 Strzyżów, doradca@browamator.pl, +48 17 276 14 11.

 

8.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 10-13 grudnia 2023 r. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 12 piw w jednej kategorii, odbędzie się runda kwalifikacyjna, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 piw do rundy finałowej.

 

9.

Piwa oceniane będą przez doświadczonych sędziów piwa - z Polski i zagranicy. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. Przewodniczącym Jury KPR 2023 jest Tomasz Kopyra (sędzia BJCP i PSPD).

 

10.

Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii, o zdobywcy tytułu Kraft Roku 2023 oraz o zdobywcach Nagród Specjalnych zostanie ogłoszona publicznie podczas Gali Finałowej KPR 2023 - 13 grudnia (środa) 2023 r. w godzinach wieczornych.

 

11.

Ustala się następujące nagrody regulaminowe w każdej z 59 kategorii:

za I miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2023, znak graficzny Złoto KPR 2023 do wykorzystania w promocji browaru,

za II miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2023, znak graficzny Srebro KPR 2023 do wykorzystania w promocji browaru,

za III miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2023, znak graficzny Brąz KPR 2023 do wykorzystania w promocji browaru,

 

12.

Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach, po dodatkowej degustacji, Grand Jury KPR 2023 wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł Kraft Roku 2023, pamiątkową tablicę oraz znak graficzny Kraft Roku 2023 do wykorzystania w promocji browaru.

13.

Nagrody Specjalne zostaną wyłonione na podstawie klasyfikacji medalowej – sumy punktów za zdobyte medale, gdzie medal złoty to 5 punktów, medal srebrny to 3 punkty, a medal brązowy 1 punkt. Nagrodę Specjalną w danej klasyfikacji zdobędzie browar, który uzyska najwyższą sumę punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba cenniejszych medali. Przykład: w przypadku równej liczby punktów wygrywa browar z większą liczbą złotych medali, a w przypadku, gdy ta liczba jest równa decyduje liczba srebrnych medali, itd. Ustala się następujące Nagrody Specjalne:

1. „KPR Debiutant Roku 2023” - dla nowych browarów, które rozpoczęły komercyjną sprzedaż piwa w roku, w którym organizowany jest KPR 2023.
Nagroda przypadnie debiutantowi, który zgromadzi najwięcej cennych medali spośród wszystkich kategorii.

2. "KPR Mistrzowie IPA 2023”
Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 16-27

3. „KPR Mistrzowie Jasnych Lagerów 2023”
Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 34-40

4. "KPR Mistrzowie Stoutów i Porterów 2023"
Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 4-15 (w tym Stouty i Portery BA)

5. „KPR Mistrzowie Kwasów i Dzikusów 2023”
Nagroda przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród kategorii 42-46 oraz 52.

  

14.

Browary zgłaszające piwa do KPR 2023 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych piwowarów-autorów piw zgłoszonych do KPR 2023 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Piw Rzemieślniczych przez organizatora KPR 2023 tj. Browamatora z siedzibą w Strzyżowie, ul. Przekopna 39 A 38-100 Strzyżów.

 

15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

 

 

Załączniki do regulaminu:

A) Kategorie konkursowe 2023

B) Naklejki na butelki w pliku RTF lub PPT

 


Załączniki: