KONKURS PIW RZEMIEŚLNICZYCH – KRAFT ROKU 2024
(CRAFT BEER COMPETITION – CRAFT OF THE YEAR 2024)

RULES OF THE COMPETITION 

1.

Organizatorem Konkursu Piw Rzemieślniczych 2024 (dalej także „KPR 2024”) jest Browamator sp. z o.o.. Konkurs organizowany jest we współpracy z Sympozjum Piwowarów. Patronat nad Konkursem obejmuje Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych.

 

2.

KPR 2024 przeprowadzony zostanie w 65 Kategoriach podzielonych na Podkategorie (wg załącznika Kategorie KPR).

 

3.

Jeden browar może wystawić do Konkursu więcej niż jedno piwo w każdej z Kategorii i Podkategorii. Jedno i to samo piwo może być wystawione tylko i wyłącznie w jednej Kategorii i Podkategorii. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie początkowym ± 1°Blg w stosunku do widełek wymienionych przy stylach piwa w załączniku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego Kategorii.

Produkcja każdego z piw zgłoszonych do KPR 2024 nie może przekroczyć rocznie 10 tysięcy hektolitrów.

Do Konkursu może zostać zgłoszone jedynie piwo wytworzone na terytorium Rzeczpospolitej Polski, przez podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność w Polsce. Do Konkursu dopuszczone zostaną piwa kooperacyjne z browarami zagranicznymi, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zawartych w punkcie 3. Regulaminu.

 

4.

Piwa podczas KPR 2024 zostaną ocenione na arkuszach sędziowskich w odniesieniu do wytycznych stylu (Podkategorii) wg Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, Beer Judge Certification Program lub Brewers Association. W przypadku, gdy dany styl (Podkategoria) nie posiada opisu sędziowie będą oceniać piwo wg wytycznych Szefa Jury. Browar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa. W zależności od liczby zgłoszeń i poziomu zgłoszonych piw w każdej Kategorii może być przyznanych maksymalnie 3 medale (brązowy, srebrny i złoty).

 

5.

Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego od dnia 1 sierpnia do 22 listopada 2024 r. na stronie kraftroku.pl.

 

6.

Koszt zgłoszenia piwa do KPR 2024 wynosi:

- 250 zł netto (Early Bird) za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie 1 lipca – 30 września 2024,

- 300 zł netto za każde piwo zgłoszone i opłacone w terminie 1 października – 22 listopada 2024.

Opłata za zgłoszenie piwa do Konkursu nie podlega zwrotowi.

 

7.

Browar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie od 12 listopada 2024 do 22 listopada 2024 r. w ilości 4 butelek / puszek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 6 butelek / puszek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). Jeśli puszki lub butelki nie mają naklejonych oryginalnych etykiet, to należy umieścić na każdej z nich naklejki z opisem piwa.
Piwa należy dostarczyć na adres: Browamator, ul. Przekopna 39A, 38-100 Strzyżów, doradca@browamator.pl, +48 17 276 14 11.

 

8.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 8-9 grudnia 2024 r. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 12 piw w jednej kategorii, odbędzie się runda kwalifikacyjna, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 piw do rundy finałowej.

 

9.

Piwa oceniane będą przez doświadczonych sędziów piwa - z Polski i zagranicy. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. Przewodniczącym Jury KPR 2024 jest Tomasz Kopyra (sędzia BJCP i PSPD).

 

10.

Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii, o zdobywcy tytułu Kraft Roku 2024 oraz o zdobywcach Wyróżnień Specjalnych zostanie ogłoszona publicznie podczas Gali Finałowej KPR 2024 w Krakowie - 11 grudnia (środa) 2024 r. w godzinach wieczornych.

 

11.

Ustala się następujące nagrody regulaminowe w każdej z 65 kategorii:

za I miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2024, znak graficzny Złoto KPR 2024 do wykorzystania w promocji browaru,

za II miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2024, znak graficzny Srebro KPR 2024 do wykorzystania w promocji browaru,

za III miejsce: Dyplom, Tablica Laureata KPR 2024, znak graficzny Brąz KPR 2024 do wykorzystania w promocji browaru,

 

12.

Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach, po dodatkowej degustacji, Grand Jury KPR 2024 wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł Kraft Roku 2024, pamiątkową tablicę oraz znak graficzny Kraft Roku 2024 do wykorzystania w promocji browaru.

13.

Wyróżnienia Specjalne zostaną wyłonione na podstawie klasyfikacji medalowej – sumy punktów za zdobyte medale, gdzie medal złoty to 5 punktów, medal srebrny to 3 punkty, a medal brązowy 1 punkt. Wyróżnienie Specjalne w danej klasyfikacji zdobędzie browar, który uzyska najwyższą sumę punktów. W przypadku równej sumy punktów dwóch lub większej liczby browarów decyduje wyższa suma punktów w przeliczniku: punkty za medal (1, 3 lub 5 punktów) x liczba piw ocenionych w danej kategorii. Np. dla złotego medalu w kategorii, w której oceniono 20 piw przelicznik to: 5x20=100; dla srebrnego medalu w kategorii, w której oceniono 30 piw przelicznik to: 3x30=90; dla brązowego medalu w kategorii, w której oceniono 10 piw przelicznik to: 1x10=10.

Ustala się następujące Wyróżnienia Specjalne:

„KPR Debiutanci Roku 2024” - dla nowych browarów, które rozpoczęły komercyjną sprzedaż piwa w roku, w którym organizowany jest KPR 2024.
Wyróżnienie przypadnie debiutującemu browarowi, który zgromadzi najwięcej cennych medali spośród wszystkich Kategorii.

„KPR Dominatorzy Roku 2024” – Wyróżnienie dla browaru, który zdobył najwięcej i najbardziej cennych medali spośród 5-ciu najliczniej obsadzonych Kategorii Konkursu (liczą się piwa ocenione).

"KPR Mistrzowie IPA 2024”
Wyróżnienie przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród Kategorii 17-28

„KPR Mistrzowie Polskich Chmieli 2024”
Wyróżnienie przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród Kategorii 29-30 oraz 40-41

„KPR Mistrzowie Lagerów 2024”
Wyróżnienie przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród Kategorii 13-16 oraz 37-46

"KPR Mistrzowie Stoutów i Porterów 2024"
Wyróżnienie przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród Kategorii 4-16 (w tym także barrel aged i z dodatkami)

„KPR Mistrzowie Kwasów i Dzikusów 2024”
Wyróżnienie przypadnie browarowi, który zgromadzi najwięcej punktów spośród Kategorii 47-52 oraz 58.

  

14.

Browary zgłaszające piwa do KPR 2024 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych piwowarów-autorów piw zgłoszonych do KPR 2024 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Piw Rzemieślniczych przez organizatora KPR 2024 tj. Browamator Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie, ul. Przekopna 39 A 38-100 Strzyżów.

 

15.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

 

 

Załączniki do regulaminu:
A) Kategorie konkursowe 2024