W 2020 roku Konkurs Piw Rzemieślniczych Kraft Roku nie odbył się z powodu restrykcji covidowych i ograniczeń dot. organizacji wydarzeń